TR

Kitap İncelemesi: David Harvey “Postmodernliğin Durumu”

Kitabın adı: Postmodernliğin Durumu

Yazar: David Harvey

Yayınevi: Metis

Sayfa Sayısı: 408

Ortalama Fiyat: 30-38 TL

 

 Yazar Hakkında Bilgi

David Harvey 31 Ekim 1935 yılında İngiltere doğan sosyal kuramcıdır. New York şehir üniversitesinde profesördür. 1961’de coğrafya alanında tamamladığı doktorasından sonra kapitalist ekonomideki şehirleşme ve kent üzerine birçok makale ve kitap yazmıştır. Kentleşme, sosyal adalet, küreselleşme, çevre gibi birçok konuda çalışmaları olan David Harvey; yapıcı yıkım (creative destruction) kavramını şehir üzerine uygulayan coğrafyacıdır. Ayrıca literatüre zaman-mekan sıkışması (time-space compression) kavramını katmıştır. Harvey’in çalışmalarının en önemli özelliği, Marksist kurama uzamsallık fikrini dahil etmesi, modern coğrafyanın bir disiplin haline gelmesini sağlayan yeni kavram ve yöntemlere öncülük etmesi, dil ve kültür gibi beşeri konulardan zengin bir şekilde yararlanmakla birlikte, analizlerinin odağına her zaman maddi süreçleri yerleştirmesidir.

Kitap Değerlendirmesi

Yazara göre kitabın temel tezi şu şekildedir; “1972’den beri kültürel faaliyetlerde köklü bir değişim yaşanmaktadır. Bu köklü değişimin nedeni mekan ve zaman algılayışımızda yeni hakim düşünce biçimlerinin ortaya çıkmasıdır. Postmodernist kültürel biçimlerinin yükselişi, sermaye birikiminde daha esnek tarzların ortaya çıkışı ve kapitalizmin örgütlenmesinde ilişkili olduğuyla ilgili kanıtlar olmasına rağmen bu değişimler yeni kapitalizm sonrası(post-kapitalist), sanayi ötesi(post- endüstriyel) toplumun ortaya çıkması yüzeysel değişikliklerdir”.

Kitap; Çağdaş Kültürde Moderniteden Postmoderniteye Geçiş, 20. Yüzyıl Sonunda Kapitalizmin Politik-Ekonomik Dönüşümü, Mekân ve Zaman Deneyimi, Postmodernliğin Durumu olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Yazar, Çağdaş Kültürde Moderniteden Postmoderniteye Geçiş bölümünde modernite ve postmodernite kavramlarının tanımını yaparak iki kavram arasındaki farkları belirtmiştir. 20. Yüzyıl Sonunda Kapitalizmin Politik-Ekonomik Dönüşümünde fordizmin, kapitalizmin Avrupa’ya ekonomik ve politik sonuçları anlatılmıştır. Mekân ve Zaman Deneyimi bölümünde Harvey, modernite ve  postmodernite kavramlarının Avrupa’da  sanat, kültür, kent, yönetim, mekânsal alanlarda etkilerini incelemiştir. Kitabın son bölümü olan Postmodernliğin Durumu bölümünde Harvey postmodernizmi nihai bir son değil,kapitalizmin krizine yönelik geçici ve karmaşık çözümlerle belirlenen bir durum olarak tanımlamıştır.

David Harvey Postmodernliğin Durumu kitabında Dünya’da yaşanan toplumsal olayların farklı bir bakış açısıyla ele almıştır.Modernizm ve postmodernizme ilgisi olan okurların okumasını tavsiye ederim.

İyi okumalar…

YAZAR

2017 yılında BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2017 Eylül ayından beri BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmaktadır. İlgi Alanları kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimlerdir.

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR