TR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı İle Seçim İttifakını Değerlendirdik

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Gümrük ve Ticaret Eski bakanı Sayın Hayati Yazıcı ile Seçim İttifakı Üzerine Yapılan Mülakat

Soru 1: Seçim İttifakını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Hayati Yazıcı: Bildiğiniz gibi bizim seçim ve siyasi partiler mevzuatında seçim ittifakının düzenlenmesine ilişkin hiçbir hüküm yok. Bundan önce in formel olarak yani hukukun dışında fiili ittifaklar vardı, bir nevi hülle diyebileceğimiz tarzda. Onun en tipik uygulaması da, 1995 seçimleri veya yanlış hatırlamıyorsam 1992 seçimlerinde Refah Partisi, MHP, Islahatçı Demokrasi Partisi arasında yapıldı. O ittifak şöyle oluyordu; bir partinin listesinden aday gösterilecek diğer parti üyeleri parti üyeliklerinden istifa ediyor, partilerden ayrılmış olarak anlaştıkları liste sırasında yer alıyor, seçimden sonra seçilmiş olarak anlaştıkları o partiden ayrılıyor kendi partisine dönüyor, bir hülle türü bir şey. Tabi ki bu fevkalade yanlış bir şey. Türkiye’nin 2007 yılında gerçekleştirdiği hem siyasal anlamda hem de hukuksal anlamda en büyük proje anayasa değişikliğidir. Bu bir devrim niteliğinde bir değişikliktir. Aşağı yukarı 150 yıldan bu yana tartışılan hükümet modeli yerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz bir model getirildi. Burada çıta yükseltildi. Bir kişinin cumhurbaşkanı olabilmesi için en az 50+1 oy alması gerekiyor. Dolayısıyla bu düzenleme sosyal hayata da siyasal hayata da etkileri olan bir düzenleme, dolayısıyla bu düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeline uygun getirdiğimiz yeni, hükümet şekli doğal olarak sosyolojik tabanların birbirine yakın, programları birbirine yakın, hedefleri itibariyle birbirine çok fazla çakışmayan partileri de regule ediyor, iş birliğine zorluyor. Dolayısıyla bu perspektif içerisinde uyum yasaları kapsamında ittifak kaydı için bir düzenleme yaptık. Bunun hayırlı olacağını düşünüyorum. Yaptığımız düzenleme çok genel ve nesnel bir düzenlemedir ve meclisten geçen bu kanuni düzenlemeye göre önümüzde yapılacak seçimlerde ittifak yapacak olan partiler, bu düzenleme çerçevesinde parti üyeliklerini, parti kimliklerini korumak suretiyle birlikte seçime gidecek, güçlerini birlikte inşa etme noktasında kullanabilecek. Bu bakımdan hayırlı sonuçlara vesile olur diye düşünüyorum.

 

Soru 2: MHP ile yapılan ittifakı nasıl yorumlarsınız?

Hayati Yazıcı: Yani inşAllah hayırlı olur. Yani MHP ile tabi ki resmi bir ittifak henüz oluşmadı ama resmi ittifak kuracağımıza ilişkin bir irade beyanı var ortada. İnşAllah seçimlerde bu ittifakla seçim sonuçlarını göreceğiz.

Soru 3: Tavan ve Taban Sorunu Var mı?

Hayati Yazıcı: Yani sanmam. Yani tabanlar birbirine yakın. Bazı söylemlerde belki farklılıklar olsa bile ülkenin çıkarlarına yani global olarak baktığımız zaman ortak hedefler var, ortak alanlar var. O alanlar talik onların önüne geçiyor diye düşünüyorum. Bu ittifakın yararlı olacağı kanısındayım.

Soru 4: Peki ittifak kapısı sonuna kadar açık mı? Yani Saadet Partisi diğer partiler…

Hayati Yazıcı: Biz kapıyı kapatmıyoruz ittifaka. Herkes gelip kümeleniyorsa, yani Ak partiyle ittifak yapacaksa gelsin yapsın, yapalım deriz yani kimseyi ötekileştirmiyoruz. Ama yani kalkıp ta kabul edilemez bir takım koşullar öne sürerlerse buna da eyvAllah demeyiz yani.

Soru 5: MHP ile yapılacak ittifakın Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da ki Kürt seçmenler açısından olumsuz yönü var mı?

Hayati Yazıcı: Yani o tür değerlendirmeyi yapanlar var ama hiç sanmıyorum. Çünkü biz Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün garantisi konumunda olan bir partiyiz. Başından bu yana Türk siyasi hayatında var olduğumuz günden bu yana bu alanda özel üstleniyoruz. Bizim ilk sloganımız ‘Her şey Türkiye için’ ki bu çok önemledir. Burada 3-4 kelimenin yan yana dizilişinden ibaret bir söylem değil. Onun içi doludur. Türkiye’nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden, Türkiye’nin birliğine bütünlüğüne bir vurgu vardır. Bugün genel nüfusumuz 81 milyondur. 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının, vatandaşının etnik bir ayrıma tutmadan mezhep ayrılığını öncelemeden, felsefi düşünce farklılığı gözetmeksizin hepsinin vatandaş olmasından kaynaklanan hakları itibariyle birliğine ve bütünlüğüne bir vurgu var. Biz Türkiye’de hizmet üretirken de bu anlayışla hizmetleri gerçekleştirdik. Dolayısıyla doğuda, güneydoğuda yaşayan vatandaşlarımız Ak Partinin, öncelikle genel başkanımızın, liderimizin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın bu konuda son derece duyarlı bir kişi olduğunu biliyorlar, takip ediyorlar. Dolayısıyla bu ittifakın doğuda, güneydoğuda yaşayan vatandaşlarımızın Ak Partiye olan ilgi ve alakalarının azalacağı veya başkalaştıracağı kanaatinde değilim.

Soru 6: Sizi burada uyum komisyonu başkanı olarak gördük ama arka planda da hazırlanırken büyük etkiniz var herhalde; uyum yasalarıyla ilgili, ittifak yasalarıyla ilgili siz nasıl bir rol aldınız burada sayın bakanım?

Hayati Yazıcı: Burada şimdi MHP ile Ak parti arasında ittifak çalışmasını yürütmek için üçer kişilik komisyon oluşturuldu. Onlar o çalışmaları yaptılar, o paket çıktı. Birde bunun ötesinde anayasa değişikliğinin uyum kısmı var, uyum safhası var üç aşamalı. 2017 yılında 16 Nisanda vatandaşlarımızın, halkımızın oyuyla onaylanan ve yasalaşma süreci tamamlanan anayasa değişikliği projesinin üç boyutu var, üç aşaması var. Birinci aşama; meclis ve halk oylaması bu tamamlandı. İkinci aşama; uyum ve uyarlama çalışmaları. Üçüncü aşama; seçimler. Uyum ve uyarlama çalışmaları yürütüyoruz. Bu konuda bir üst komisyon var, o komisyonun başkanlığını ben yürütüyorum. Bu komisyonun altında beş tane komisyon var, onların başkanları var. Komisyonların yedişer üyeleri var. Bu arkadaşlarımızla her çarşamba başkanlarla birlikte toplantı yapıyoruz, komisyon çalışmalarını gözden geçiriyoruz. Her on beş günde bir üst komisyon başkanı olarak tekrar toplantı yapıyoruz, çalışmaları varsa tıkanma alanlarını müzakere ediyoruz ve ayda bir Cumhurbaşkanımızın başkanlığında üst komisyon toplantı yapıyoruz, toplantılara başbakanda katılıyor böyle tempolu bir çalışma yürütüyoruz.

Soru 7: Geçen sene mart ayında Cumhurbaşkanımız bir programa katılmıştı ATV’de. 18 yaşındakilerde aday olabilecek diye bir söylenti vardı. Bakanım, aday başvuruları için durumu olmayanlarda başvurabilecek mi, Ak Parti bununla alakalı bir çalışma yaptı mı? Yani adaylık başvurusu ücretiyle alakalı bir çalışma var mı?

Hayati Yazıcı: Henüz yok. Yani çünkü seçim takvimi açıklanınca daha seçimlere var. Bugün MHP sayın genel başkanı bir erken seçim çağrısında bulundu. Bizim bu konuda verdiğimiz bir karar yok. Oturacağız yetkili kurullarımızda müzakere edeceğiz. Sonuçta seçimin erken yapılmasına karar vermemiz halinde konu meclise gelecek, meclis bunu oylayacak, mecliste erken seçim kararı alırsa YSK seçim takvimi yapacak. Seçim takvimi yapması halinde biz adaylık çalışmaları yapacağız, o süreçte bunları belirleyeceğiz. Yani kimden ne kadar ücret alınacak ya da alınmayacak konuları o zaman kavrama alacağız.

Peki, teşekkür ediyorum ben.

 


Akademik Kaynak
 

 TR