TR

Ceyda KURT

Giresun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Mezunu 2017-2018:Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu Başkan -Yardımcılığı görevini üstlendi. Temel ilgi alanları: Bölgesel Gelişmeler ve Küreselleşme, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Balkan Tarihi, Uluslararası Göç, Ortadoğu Çalışmaları,
İletişim

Akademik Kaynak
 

 TR